Slovinsko - Piran

Piran

Historická část Piranu patří ke krásným urbanistickým celkům. Město bylo založeno v 5. století utečenci z oblasti Terstu a prakticky po celou dobu své existence se vyvíjelo pod silnými italskými vlivy, což se na první pohled odráží v architektuře jeho staveb. Hlavní náměstí uzavírá Starý přístav, neustále přeplněný nejrůznějšími pestrobarevnými plavidly. Piran nejvíce proslavil zdejší rodák, houslista Giuseppe Tartini (1692 - 1770), jehož pomník stojí na náměstí. Narodil se v Piranu ze smíšeného manželství Slovinky a Itala. Byl to skladatel a houslový pedagog, dva roky dokonce působil v Praze na dvoře hraběte Kinského, většinu života prožil v Itálii. V Tartiniho rodném domě je malé muzeum.

Piran

Budovy na náměstí jsou mozaikou stavebních slohů různých epoch. Kostel sv. Petra byl postaven na začátku 19. století v klasicistním stylu. Kříž umístěný v kostele je příkladem polychromované sochy z 2. poloviny 14. století. Je považován za mistrovské dílo středověkého umění.

Piran

Na rohu náměstí stojí Benátský dům. Červené průčelí rozčleňují lomená gotická okna. Mezi dvěma okny úplně nahoře lze přečíst nápis v benátském dialektu, v překladu znamená "Ať si mluví". Prý byl postaven bohatým kupcem pro jeho milenku a nápis vyjadřuje odpověď krasavice na pomluvy lidí. Na náměstí je městská galerie a také palác, který je sídlem radnice.

Piran

Piran byl původně z pevninské strany obehnán dvojitými hradbami z 15. století v délce zhruba 2 kilometry. Jejich převážná část byla stržena, dochovalo se jen necelých 300 metrů zdí se sedmi věžemi a malé pozůstatky přímo dole v Piranu. Hradby a některé věže jsou přístupné a je odtud nádherný výhled na moře a na piranskou akropoli.

Piran

Piranská akropole je posvátné místo odedávna, tvoří ho kostel, kampanila, baptisterium a terasa. Původní kostel na tomto místě pocházel sice ze 14. století, ale dnešní podobu mu dala přestavba v 17. století. Má zajímavou klenbu, malovaný dřevěný strop a hezké varhany. Samostatně stojí kampanila - zvonice - z počátku 17. století. Piran Připomíná kampanilu na náměstí sv. Marka v Benátkách. Je vysoká 48 metrů, zvon vyzvání každou hodinu a věž vrcholí sochou anděla z měděného plechu, anděl je vysoký 3,7 metru. Vedle věže, před vchodem do kostela, je terasa, odkud je možno za dobré viditelnosti pozorovat Terst i Benátky, ale především celý Piran, Terstský a Piranský záliv.